۰۲۱-۴۴۹۶۶۸۶۲                                                                               خانه ریاضیات غـــرب تهران

ثبت‌نام ترم بهار

برای اطلاع از برنامه ترم بهار، با ما تماس بگیر …

شماره پیامک تمرینات

ثبت‌نام ترم بهار

برای اطلاع از جزئیات ترم بهار، با ما تماس بگیرید

شماره پیامک تمرینات

عملکرد خانه ریاضیات در ۳ سال گذشته 

سال ۹۴

  • درصد پیشرفت تحصیلی – سال ۱۳۹۴ 76%
  • قبولی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی – سال ۱۳۹۴ 42%

سال ۹۵

  • درصد پیشرفت تحصیلی – سال ۱۳۹۵ 85%
  • قبولی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی – سال ۱۳۹۵ 57%

سال ۹۶

  • درصد پیشرفت تحصیلی – سال ۱۳۹۶ 93%
  • قبولی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی – سال ۱۳۹۶ 64%

نمونه سوالات