۰۲۱-۴۴۹۶۶۸۶۲                                                                               خانه ریاضیات غـــرب تهران

نمونه سوالات ریاضی چهارم ورودی پاییز

هفته دوم

هر شب حل ۲ تا تقسیم (فرایندی – تکنیکی) با انجام رابطه‌های درستی آن

+

 هر شب یک ضرب ۲رقم در ۲رقم

+

هفته اول

هر شب حل ۴ تا تقسیم (۲ تا فرایندی – ۲ تا تکنیکی) با انجام رابطه‌های درستی آن

+

کانال تلگرام

اینستاگرام