۰۲۱-۴۴۹۶۶۸۶۲                                                                               خانه ریاضیات غـــرب تهران

نمونه سوالات ریاضی هفتم ورودی تابستان

هفته سوم

سوالات زوج فصل تدریس شده از کتاب “جویامجد”، حل تشریحی در برگه جداگانه.

هفته اول

سوالات ۱ تا ۲۲ فصل ۴ (هندسه) از کتاب مبتکران، حل تشریحی در برگه جداگانه.