۰۲۱-۴۴۹۶۶۸۶۲                                                                               خانه ریاضیات غـــرب تهران

هزینه کلاس‌ها و پیش ثبت‌نام

لطفا مطالعه بفرمایید

  • ۱۰ مرحله آزمون‌های کلاسی فقط مخصوص پایه‌های ششم و نهم خواهد بود.
  • تمام پایه‌های تحصیلی ۳ مرحله آزمون جامع خواهند داشت که خارج از زمان کلاس برگزار خواهد شد.

ریاضی پنجم

۲۰ جلسه
۳۰۰.۰۰۰ تومان/ده هفته
  • دوشنبه: ساعت ۱۷ الی ۲۰

  • ظرفیت کلاس: ۱۲ نفر

ریاضی چهارم

۲۰ جلسه
۳۰۰.۰۰۰ تومان/ده هفته
  • یکشنبه: ساعت ۱۷ الی ۲۰

  • ظرفیت کلاس: ۱۰ نفر

ریاضی سوم

۲۰ جلسه
۳۰۰.۰۰۰ تومان/ده هفته
  • سه‌شنبه: ساعت ۱۷ الی ۲۰

  • ظرفیت کلاس: ۱۴ نفر

اخــبــار