دپارتمان عملی خانه ریاضیات

دپارتمان ریاضی


 تیم دبیران ما در بخش ریاضیات، بعد از گزینش‌های متعدد علمی و با توجه به سابقه تدریس در بهترین مدارس استان تهران انتخاب می‌شوند.

  با اطمینان می‌توانیم با در اختیار داشتن اساتید برجسته، یادگیری دانش‌آموزان را تضمین کنیم!

دپارتمان علوم تجربی


 تیم دبیران ما در بخش علوم تجربی، بعد از گزینش‌های متعدد علمی و با توجه به سابقه تدریس در بهترین مدارس استان تهران انتخاب می‌شوند.

  با اطمینان می‌توانیم با در اختیار داشتن اساتید برجسته، یادگیری دانش‌آموزان را تضمین کنیم!

دپارتمان ادبیات فارسی


 تیم دبیران ما در بخش ادبیات فارسی، بعد از گزینش‌های متعدد علمی و با توجه به سابقه تدریس در بهترین مدارس استان تهران انتخاب می‌شوند.

  با اطمینان می‌توانیم با در اختیار داشتن اساتید برجسته، یادگیری دانش‌آموزان را تضمین کنیم!

 

ثبت‌نام ترم تابستان شروع شد!

ثبت‌نام