۰۲۱-۴۴۹۶۶۸۶۲                                                                               خانه ریاضیات غـــرب تهران

دپارتمان علوم تجربی

جناب آقای الیاس مصفا

جناب آقای الیاس مصفا

مدرس علوم تجربی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه علم وصنعت
  • مدرس مدارس برتر شهر تهران
جناب آقای سهند مرادخواه

جناب آقای سهند مرادخواه

مدرس فیزیک

  • کارشناسی برق از دانشگاه تهران
  • مدرس مدارس برتر شهر تهران
جناب آقای علیرضا کارساز

جناب آقای علیرضا کارساز

مدرس شیمی

  • کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
  • مدرس مدارس برتر شهر تهران